Biden vil stramme inn reguleringen av skytevåpen

President Joe Biden varsler flere innstramminger i reguleringen av visse typer skytevåpen i USA.

President Joe Biden presenterte torsdag flere innstramminger i reguleringen av visse typer skytevåpen i USA.
  • NTB-AFP-AP
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

I en tale torsdag beskrev han voldshandlinger utført med skytevåpen som en epidemi og en helsekrise.

– Vi er fast bestemt på å gjøre endringer, understreket han.

Et av tiltakene er å stramme inn reguleringene av hjemmebygde skytevåpen som i USA kalles «spøkelsesvåpen». Slike våpen mangler ofte serienummer og er derfor vanskelige å spore.

Slik reglene er i dag, er det ingen føderale krav om bakgrunnssjekk av kjøpere av denne typen våpen.

Motstand i Kongressen

I tillegg ønsker Biden-regjeringen strengere regler for ekstrautstyr for å holde pistoler mer stabilt. De vil også sørge for å få laget den første omfattende rapporten om våpensmugling i USA siden årtusenskiftet.

Tiltakene kan gjennomføres med forskriftsendringer og såkalte presidentordrer. Men mer omfattende innstramminger krever lovendringer som må vedtas i Kongressen.

Det er svært vanskelig å få til siden det er stor motstand mot strengere våpenlover både i Det republikanske partiet og deler av den amerikanske befolkningen.

Skytemassakrer

På sikt håper imidlertid Biden også å få endret lovverket. Han tok torsdag til orde for et forbud mot visse typer halvautomatiske våpen omtalt som assault weapons. Dette er rifler som ofte er bygget for å ligne på militære automatvåpen.

Flere skytemassakrer i USA de siste ukene har bidratt til å få våpenregulering høyere på den politiske dagsordenen. Biden peker på at det også er mange mindre skyteepisoder og drap som får mindre oppmerksomhet.

Mellom skytemassakrene i Atlanta og Boulder i forrige måned var det over 850 mindre skyteepisoder. De førte til at rundt 250 mennesker ble drept og 500 såret.

Publisert: