Nobel-slektning hardt ut mot nobelkomiteen

En av Alfred Nobels slektninger truer med å frata Norge oppgaven med å dele ut fredsprisen.