• Stort sett alle økonomer over hele det politiske spektrumet er enige om at frihandel øker velstand og produktivitet over hele linja. Colourbox

Handelskrig vil true USAs globale lederskap

WASHINGTON: Trumps oppgjør med frihandel gjør ende på en 200 år lang økonomisk politikk og 70 år med globalt amerikansk lederskap.