Ny teknologi skal skille dem som planlegger et terrorangrep, fra dem som «kun» ytrer hat.

Hele verden leter etter verktøy for å finne potensielle massedrapsmenn. Løsningen kan ligge på dette kontoret i Oslo.

Politi og etterretning fra USA og Nederland skal være interesserte i verktøyet som ekstremismeforsker Milan Obaidi ved Universitetet i Oslo har utviklet sammen med svenske og danske kolleger. På et par sekunder analyserer det hat-tekster og manifester.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Angrep. Trussel. Skyld. Hat. Slag. Krig. Ødeleggelse. Drap. Raseri. Kamp. Piss. Skamløs.

Ordene over er hentet fra terrorist-manifester. Nå kan ordene bidra til å sile ut personer som planlegger et angrep, fra dem som «kun» ytrer hat.

Verden over skriver tusenvis av unge, rasende menn på ekstreme nettsteder. De hyller hverandre, inspirerer hverandre – og radikaliseres dag for dag. Til slutt, om de blir rasende nok, setter de kanskje sin store plan ut i verden.

Frem til lørdag var Philip Manshaus bare én av mange. «Det har vært gøy. Vi møtes i Valhall», var noe av det siste han skal ha skrevet på nettet, sammen med en hyllest av terroristen som drepte 51 mennesker i et moskéangrep på New Zealand i mars. Deretter skal han ha drept sin søster og angrepet moskeen i Bærum.

Myndighetenes problem har hittil vært at det er så godt som umulig å sile ut hvilke personer på nettforaene som virkelig er farlige, og hvem som bare babler.

På et kontor i Oslo finnes det nå kanskje en løsning.

«European». «Muslim». «Islam». Dette er sentrale ord i en ordsky basert på Anders Behring Breiviks 1518 sider lange manifest.

Analyserer trusselrisiko på et par sekunder

Et par sekunder. Så fort går det å analysere et hvilket som helst terror-manifest i det nyutviklede dataverktøyet PRAT (Public Risk Assessment Tool).

For politi og etterretning kan det være verdifullt å spare tid når de skal analysere tekster. Det går oftest litt tid fra terroristene har lastet opp manifestene, til angrepene starter – fra noen minutter til flere timer.

Å gjennomgå Anders Behring Breiviks ordrike 1518 sider lange manifest manuelt tar trolig flere arbeidsdager.

På sitt kontor på C-rex, Senter for ekstremismeforskning på Universitetet i Oslo, lager Milan Obaidi ved et par tastetrykk en analyse av både Breivik og El Paso-terroristen som drepte 22 personer i grensebyen 3. august.

Over flere år har Obaidi og andre skandinaviske forskerne matet dataprogrammet med manifester og hatytringer fra hele verden, samt vanlige, ikkevoldelige tekster.

Når verktøyet brukes på en ny tekst, er det «opplært» til å måle personlighetstrekk som sinne, voldelige hensikter, tristhet og angst. Disse sammenstilles så med 50 faktorer som bakgrunn, kjønn eller fanatisk interesse for innvandring eller våpen.

«America». «People». «Immigration» er ordene som går igjen oftest i det fire sider lange manifestet fra terroristen som for snart to uker siden drepte 22 mennesker i El Paso ved USAs grense til Mexico.

De aller fleste høyreekstreme terrorister unge menn. Mange er arbeidsledige og har nylig vært i en form for krise.

– Tester fra seks land viser også helt klart at trekk som rigiditet, liten grad av åpenhet, svart-hvitt-tenking og «dem og oss»-tenking er typisk. Algoritmer sammenstiller alle disse faktorene, forteller Obaidi, som har doktorgrad i sosialpsykologi med bakgrunn fra blant annet Harvard-universitetet og Universitetet i Uppsala.

– Politiet får mange tips. Dette verktøyet kan gjøre det lettere å sile ut dem som faktisk kan tenkes å gjennomføre et terrorangrep, sier Milan Obaidi. Her med Tore Bjørgo, terrorforsker og leder ved C-Rex ved Universitetet i Oslo.

Politiet kan sile ut personer

Politi og etterretning fra USA og Nederland skal allerede ha meldt sin interesse. Verktøyet er også presentert to ganger på Europols terrorkonferanser.

– Politi over hele verden får mange tips. Med dette verktøyet kan de lettere sile ut personer som faktisk kan tenkes å gjennomføre et terrorangrep. Hvis de mistenker at en person skal finne på noe, kan de sjekke om han uttrykker seg likt tidligere terrorister. Da kan de passe ekstra på. Dette kan brukes preventivt på personer som politiet har mistanke til, men som ennå ikke har gjort noe kriminelt.

Målet er å avverge terrorplaner, sier Obaidi. Det norske Philip Manshaus skal ha skrevet på nettet før han skal ha gått til angrep, er foreløpig for kort til å analyseres.

– Enkelte av ordene han skal ha brukt, er selvsagt «røde flagg»-ord. Men selv om norsk politi hadde hatt tilgang til dette verktøyet, ville det trolig ikke endret noe.

Les også

«Gud, jeg håper han får et solid drapstall». Slik reagerte nettforumet under angrepet på moskéen.

Likheter mellom manifestene

Forskerne har funnet flere fellestrekk hos de høyreekstreme terroristene. Breivik og Brenton Tarrant, som drepte 51 personer da han angrep moskeer i Christchurch på New Zealand, scorer begge skyhøyt over snittet på sinne.

– Begge manifestene uttrykker 85–95 prosent mer sinne enn tekster skrevet av en gjennomsnittlig person. Også ellers er det veldig store likheter i personlighetstrekk. De bekjenner seg også til samme ideologi, forteller Obaidi.

Høyreekstremistiske terrorister scorer skyhøyt på sinne. Her ser man noen av skalaene som raskt måler en rekke personlighetstrekk når tekstene leses av programmet.

Terroristene forteller om planene

Terroristene har også noe annet felles: De skriver på engelsk. De vil bli lest internasjonalt, verden skal se hvem de er og forstå hvorfor de gjør det de gjør. Og de velger «en form som er egnet til å skape omfattende mediedekning», skriver PST i en rapport fra 2017.

I åtte av ti tilfeller kjenner noen til soloaktørenes ideologiske standpunkt og frustrasjonen deres før angrepet, ifølge PST. 64 prosent av dem forteller faktisk familie eller venner at de ønsker å utføre terror. Men selve planleggingen av angrepet formidler de på nett, til venner og jevnaldrende der.

Og når en tredjepart får vite om terrorplanene, er det farlig. Da kan vold eller terror komme til å skje snart.

– Et analyseverktøy mot en konkret person kunne vært et relevant verktøy for å gjennomgå store mengder data og tekst på kort tid, sier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold. Mandag ble det klart at PST hadde fått varsel om Bærum-terroristen allerede for et år siden, uten å kontakte ham.

PST-sjefen: Relevant og interessant

I Norge vil man trenge spesielle tillatelser for å bruke et slikt verktøy, av hensyn til personvern og bruken av såkalte big data. PST mener det likevel kan være relevant.

– Vi må også ha rettslig tillatelse eller et konkret grunnlag for å kunne samle inn data om en person. Vår utfordring er også at eventuelle manifester legges ut så kort tid før handlingen, sier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold.

– Det er interessant at forskere i våre nærområder jobber med et slikt verktøy. Breiviks manifest var på 1500 sider. Hvis vi hadde fått inn et analyseverktøy mot en konkret person, ville dette vært et relevant verktøy for å gjennomgå store mengder data og tekst på kort tid, sier PST-sjefen.

Svein Grønnern, leder for Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten, sier utvalget følger med på området.

– Vi er opptatt av om dataene er samlet inn på lovlig vis, og hvordan de behandles videre. Det er ikke lov å registrere folk bare ut fra politisk eller religiøs tilhørighet. Men hvis dette kombineres med trusler om vold, kan saken stille seg annerledes, sier Grønnern.

Fulgte ikke opp tips

PST ble tipset om at Manshaus skal ha blitt radikalisert allerede for et år siden, men fulgte ikke opp tipset. El Paso-terroristens mor skal ha kontaktet politiet anonymt med bekymring uten at noe skjedde.

– Høyreekstreme skriver mye på nettet, mer enn islamistiske terrorister, sier Obaidi.

Hittil i år har tre rasistisk motiverte skytemassakrer vært forhåndsvarslet, bare på nettstedet 8chan, som nå er stengt. Alle de tre unge mennene bak terroren i El Paso, Christchurch og synagoge-angrepet i California, lastet opp manifestene sine på dette nettstedet før angrepene.

En politimann sikrer området med bånd etter masseskytingen i grensebyen El Paso i Texas tidlig denne måneden.

Trump etterlyste teknologi

I USA tar nå både president Donald Trump og FBI grep for raskere og bedre å kunne identifisere farlige personer og stoppe massemord.

– Jeg har bedt Justisdepartementet samarbeide med lokale og føderale myndigheter og sosiale medieselskaper, for å utvikle verktøy for å spore opp massedrapsmenn før de slår til, sa Trump i sin tale til folket etter El Paso- og Ohio-terroren.

Også FBI søker nå etter slike verktøy som kan finne og redusere trusler. Facebook, Youtube og Twitter bruker allerede kunstig intelligens for å avsløre hat-tekster på nettet.

Forsker: Viktig med nye verktøy

– Vi ser en økningen av ekstremister på nettet, derfor er det viktig å utvikle verktøy for å forstå fenomenet bedre, sier Isabelle van Der Vegt. Hun kjenner PRAT-verktøyet fordi hun tar doktorgrad på ekstremisters språk ved University College London.

– At en ny tekst har mange likheter med tidligere tekster fra voldelige ekstremister, betyr ikke nødvendigvis at det er risiko for vold. Politi og etterretning må ikke blindt stole på teknologi, men også selv analysere verktøyenes funn, sier forskeren.

– Vi ser en økningen av ekstremister på nettet, derfor er det viktig å utvikle verktøy for å forstå fenomenet bedre, sier Isabelle van Der Vegt. Hun tar doktorgrad på ekstremisters språk ved University College London.

I vår var verdens ledende forskere på feltet samlet på konferanse i Oslo. Der ble også det britiske verktøyet Moonshot presentert – et automatisert tekstanalyse-verktøy for sosiale medier som skal finne språk som tyder på risiko.

Publisert: