Bred støtte til regjeringens Irak-politikk

Statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) får bred støtte til regjeringens Irak-politikk i Stortinget. Bare Frp-formann Carl I. Hagen kritiserer regjeringens krigsmotstand.

Publisert: Publisert:
  • Ntb
Denne artikkelen er over 17 år gammel

Oslo: — Jeg er glad for den svært brede oppslutningen om regjeringens standpunkt. Det gir en trygghet i vårt videre arbeid, sier Bondevik etter redegjørelsen i Stortinget fredag.

I redegjørelsen sa han at Norge ikke støtter denne krigen fordi den ikke er forankret i folkeretten.

Carl I. Hagen mener Norge burde stått på USAs side.

— Norge sviktet sine venner når vi i Sikkerhetsrådet nylig unnlot å gi aktiv støtte til resolusjonsforslaget fra USA, Storbritannia og Spania, sa Carl I. Hagen. Han mener krigen mot Irak har folkerettslig grunnlag i tidligere resolusjoner i FNs sikkerhetsråd.

— Alle er enige om at USAs og Storbritannias trussel om militær aksjon har ført til at Irak har samarbeidet noe mer med våpeninspektørene. Det er gratispassasjerene Tyskland, Frankrike og Russland, og dessverre også delvis Norge, som har hindret gjennomføringen av FN-resolusjon 1441 og laget vanskeligheter for de land som påtok seg byrdene, sa Hagen.

Han er bekymret for Norges sikkerhetspolitiske stilling, fordi vi i denne saken har skilt lag med vår viktigste allierte, USA.

Støtte til Bondevik De parlamentariske lederne for alle de andre politiske partiene på Stortinget ga sin støtte til Bondevik-regjeringens politikk. SV-leder Kristin Halvorsen mente riktignok å se en forskjell i argumentasjonen mellom Høyres og Kristelig Folkepartis representanter.

— Jeg hører statsministeren si at han beklager krigen, mens jeg hører representanter fra Høyre mest beklage at krigen ikke har hjemmel i Sikkerhetsrådet, sa Halvorsen.

Statsminister Kjell Magne Bondevik sa i redegjørelsen at Norge konsekvent har fastholdt at militære aksjoner må ha en klar folkerettslig forankring gjennom et nytt vedtak i FNs sikkerhetsråd.

— Et slikt vedtak er ikke fattet, konstaterte statsministeren. Men han la til at det ikke uten videre innebærer at militære operasjoner er i strid med folkeretten.

— Regjeringens holdning er imidlertid ikke først og fremst basert på en folkerettslig og juridisk vurdering. Regjeringen har ut fra en helhetsvurdering truffet en politisk konklusjon, og den er klar. Vi kan ikke gi vår tilslutning til denne militære operasjonen, sa Bondevik.

Bondevik understreket også nok en gang at FN nå må få et hovedansvar for den humanitære innsatsen i Irak, og det er et arbeid hvor Norge vil bidra aktivt.

Godt samarbeid Verken Bondevik eller utenriksminister Jan Petersen (H) deler Carl I. Hagens bekymring over at Norges forhold til USA kan bli forverret.

— Hagen tegner en karikatur av det vestlige samarbeidet, der det ikke er mulig å være uenig i noen spørsmål, sier Petersen.

Kjell Magne Bondevik understreker at han selv personlig har snakket med USAs president George W. Bush og fått forsikringer om at det nære og gode samarbeidet vil fortsette, tross uenigheten i Irak-spørsmålet.

— Mine beste venner er de som korrigerer meg når jeg er på feil kurs, sier statsministeren.

Ulik argumentasjon Både Bondevik og Petersen avviser at de fører ulik argumentasjon i Irak-spørsmålet, slik SV-leder Kristin Halvorsen hevder. Det er likevel åpenlyst at Jan Petersen uttrykker større forståelse for USAs holdning enn Bondevik

— Jeg er ikke på linje med dem som startet denne krigen. Det betyr en avstandstaken fra deres politikk og linje, men jeg synes ord er mindre interessante nå. Det er mer alvorlig at det er en krig som pågår, sier Bondevik.

Jan Petersen mener det er mulig å argumentere godt for USAs syn om at krigen har hjemmel i folkeretten. Han kommer med et uvanlig hardt utfall mot Sveriges statsminister Göran Persson som har hevdet at USA bryter folkeretten.

— Göran Persson er helt på jordet, sier Petersen.

Publisert: