EU vurderer «obligatorisk solidaritet» i stedet for asylkvoter

Østerrike håper på gjennomslag for en modell der det er mulig å kjøpe seg fri fra asylkvoter i EU, men likevel obligatorisk å gi hjelp i kriser.

Østerrikes statsminister Sebastian Kurz har det roterende formannskapet i EU dette halvåret. Foto: Kerstin Joensson / AP / NTB scanpix
  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

EUs medlemsland har nå stått fast i nesten to og et halvt år i den giftige diskusjonen om reform av Dublin-forordningen og EUs asylsystem.

Kjernen i konflikten er et forslag om å innføre et system med obligatoriske kvoter der asylsøkere sendes videre til andre medlemsland etter en fast fordelingsnøkkel hvis det oppstår en krise.

Det har flere EU-land i øst – med Ungarn i spissen – nektet å godta. De krever at det må være frivillig å ta imot asylsøkere.

«Obligatorisk solidaritet»

Det er nå Østerrike som har overtatt oppgaven med å forsøke å finne en løsning, som femte EU-formannskap i rekken.

Østerrikerne har allerede vært i samtaler med samtlige medlemsland for å finne en utvei, og fredag kommer saken på bordet på nytt når EUs innvandringsministre møtes i Luxembourg. Der deltar Norges innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) som observatør.

Det østerrikerne lufter, er et forslag kalt «obligatorisk solidaritet».

Tanken er at det skal være obligatorisk for alle medlemsland å hjelpe til hvis det oppstår en ny situasjon à la krisen i 2015.

Men det skal ikke være obligatorisk å ta imot kvoter med asylsøkere, slik EU-kommisjonen la opp til i sitt opprinnelige forslag fra 2016.

Flere måter å hjelpe på

Østerrikernes idé bygger i stor grad videre på en modell som ble foreslått av de såkalte Visegrad-landene – Polen, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn – allerede i 2016.

Denne modellen ble først kalt «fleksibel solidaritet» og senere omdøpt til «effektiv solidaritet», tilsynelatende i et forsøk på å gjøre den mer spiselig for irriterte medlemsland i vest.

Modellen tar utgangspunkt i at solidaritet ikke trenger å bety at man må ta imot asylsøkere fra land som kommer under kraftig press og derfor trenger avlastning. Man skal kunne hjelpe til på andre måter i stedet.

Medlemsland kan for eksempel vise solidaritet ved å gi pengebidrag eller ved å sende utstyr og personell til de landene som trenger hjelp.

Dyrt å kjøpe seg fri

Men østerrikerne avviser at det nye forslaget bare er «fleksibel solidaritet» i ny innpakning.

Det skal være obligatorisk å hjelpe i kriser, ikke frivillig, påpeker de. Samtidig legger østerrikerne opp til et system der det vil bli dyrt å kjøpe seg fri fra asylkvoter – så dyrt at de fleste forhåpentligvis vil velge å ta imot asylsøkere i stedet.

Østerrikerne ser også for seg at det skal være mulig å hjelpe andre EU-land ved å overta personer som det allerede er mer eller mindre klart at kommer til å få avslag på asylsøknadene sine.

Asylsøkerne kan da returneres når endelig avslag er gitt, slik at de som har gått med på å ta hånd om dem i mellomtida, slipper å integrere dem.

Dypt politisert

Men etter det NTB kjenner til, er østerrikerne langt fra overbevist om at forslaget vil få gjennomslag.

Tvert imot ventes diskusjonen å forbli fastlåst i lang tid framover. Spørsmålet beskrives som dypt politisert og emosjonelt, og for flere land har det vært fullstendig utelukket å gå med på et system der noen medlemsland tar imot asylsøkere, mens andre slipper.

Fra diplomathold i Brussel har beskjeden til Østerrike vært heller sarkastisk: «Lykke til.»

Publisert: