Rapport: Nesten halvparten av verdens graviditeter er utilsiktede

Ny forskning viser at nesten halvparten av alle svangerskap over hele verden er utilsiktede, noe FNs befolkningsfond kaller en forsømt krise.

FN frykter at antallet utilsiktede graviditeter i verden bare vil øke som følge av krig, konflikter og de påfølgende flyktningkrisene. Her fra en grenseovergang mellom Ukraina og Romania.
  • NTB-Idunn Lavik
Publisert: Publisert:

– Denne rapporten er en vekker, sier Natalia Kanem, sjef for FNs befolkningsfond (UNFPA).

Hun snakker om fondets årlige «State of the World Population» , som viser at det skjer 121 millioner utilsiktede graviditeter hvert år – 331.000 daglig.

– Det svimlende antallet utilsiktede graviditeter kaster et lys på den globale svikten i å sikre jenters og kvinners grunnleggende menneskerettigheter. For de kvinnene som blir berørt, er det livsendrende valget om man skal bli gravid eller ikke, i praksis ikke et valg i det hele tatt, fortsetter hun.

Rapporten er basert på nye data som analyserte utilsiktede graviditets- og aborttall i 150 land mellom 2015 og 2019, fra Guttmacher-instituttet, som arbeider for abortrettigheter.

Forverres av krig

UNFPA understreker at rapporten ikke handler om uønskede babyer eller «hell i uhell». Det dreier seg om hvordan en kombinasjon av mangel på likestilling, fattigdom, seksuell vold og manglende tilgang på prevensjon og trygg abort frarøver kvinner muligheten til å velge selv om de vil bli gravide.

Krigen i Ukraina og andre konflikter ventes å føre til at antall utilsiktede graviditeter øker, ettersom slike konflikter vanligvis fører med seg en bølge av seksuell vold og gjør det vanskeligere å få tak i prevensjon, heter det i rapporten.

– Vi har hørt historier fra gravide kvinner i Ukraina som visste at de var for underernært til å gjennomføre svangerskapet på en god måte, forteller Kanem.

– Vi ser også menneskehandlere og overgripere som ser på krigen som en mulighet for å utnytte kvinner og jenter, sier hun.

En demonstrant med en plakat til støtte for abortrettigheter under en demonstrasjon i forbindelse med kvinnedagen i Los Angeles.

Care: Urolig for verdensutviklingen

– Rapporten viser at vi er veldig langt unna det som er helt grunnleggende menneskerettigheter: At jenter og kvinner skal bestemme over egen kropp, sier Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i Care Norge, til NTB.

Også han er urolig for hva verdens konfliktnivå kan føre til for kvinner og jenter.

– Det er flere konflikter i verden nå enn siden andre verdenskrig. Ukraina kommer på toppen av det. Kvinnekroppen blir et våpen i konflikter, og det vil dessverre alltid være kvinner som utsettes for overgrep i kriser, sier han.

Ifølge Kanem anslår forskning at mer enn 20 prosent av kvinner som er blitt fordrevet fra hjemmene sine på grunn av krig, konflikter eller andre årsaker, opplever seksuell vold. Hun tror den egentlige andelen er mye høyere da stigma rundt overgrepene fører til at de ikke blir meldt fra om.

Krig og konflikter kan føre til en økning i antall utilsiktede graviditeter, melder FN. Her fra et angrep på et sykehus i Mariupol i Ukraina i mars.

Pandemien påvirker

Det er for tidlig å anslå tall som følge av Ukraina-krigen, men Kanem sier at konflikten i Afghanistan ventes å føre til 4,8 millioner utilsiktede graviditeter innen 2025.

Koronapandemien har også hatt en enorm påvirkning på verdens helsetjenester og tilgangen på prevensjon. Den førte til opptil 1,4 millioner utilsiktede graviditeter bare det første året av pandemien, melder UNFPA.

Nedstenginger verden over har ført til at mange kvinner har mistet levebrødet og blitt mer sårbare, sier Georgsen i Care.

– Koronapandemien svekker ikke bare helsetilbudet til kvinner, men har også gjort at jenter ikke kommer seg på skolen eller tilbake til skolen når de blir gjenåpnet – mange blir tvangsgiftet bort.

Antallet øker

Frekvensen av utilsiktede graviditeter falt mellom 1990 og 2019, fra 79 til 64 per 1.000 kvinner på verdensbasis i alderen 15 til 49, noe UNFPA kaller en liten trøst.

Likevel har det totale antallet kvinner som opplever utilsiktede graviditeter, økt med omtrent 13 prosent i løpet av den samme 30-årsperioden på grunn av befolkningsvekst.

Ifølge rapporten bruker anslagsvis 257 millioner kvinner globalt prevensjonsmetoder som verken er trygge eller spesielt moderne. I 47 land brukte omtrent 40 prosent av seksuelt aktive kvinner ingen prevensjonsmetoder overhodet.

Abort

Ifølge rapporten ender 60 prosent av de utilsiktede graviditetene i abort.

Anslagsvis blir 45 prosent av disse abortene ikke utført på trygg måte, noe som forårsaker dødsfall blant mellom 5 og 13 prosent av kvinnene.

Hvert år blir sju millioner kvinner innlagt på sykehus etter utrygge aborter, anslår rapporten.

Lege Ayse Akin i Tyrkia fortalte under framleggelsen av rapporten at hun har behandlet mange kvinner med skader fra utrygge, og stort sett ulovlige, aborter.

– En av dem prøvde å ta abort på seg selv med strikkepinner, en annen kvinne forsøkte fyrstikker. Alle disse kvinnene var desperate som følge av en utilsiktet graviditet, forteller hun.

Får ikke ta egne valg

Data om kvinner i fruktbar alder i 64 land viser følgende: 23 prosent av dem har ikke muligheten til å si nei til sex, 24 prosent har ikke muligheten til å ta avgjørelser om sin egen helse og 8 prosent har ikke muligheten til å ta sine egne beslutninger om prevensjon, viser rapporten.

Til sammen betyr dette at bare 57 prosent av kvinnene er i stand til å ta egne avgjørelser om sin egen seksuelle og reproduktive helse, heter det i rapporten. – Det er en grunnleggende menneskerett at kvinner skal få bestemme hvem de skal få barn med, når de skal få barn og hvor mange. Vi er langt unna den virkeligheten, mener Georgsen i Care. Ifølge Natalia Kanem er det å forhindre utilsiktede graviditeter et vesentlig skritt i retning likestilling.

Til sammen betyr dette at bare 57 prosent av kvinnene er i stand til å ta egne avgjørelser om sin egen seksuelle og reproduktive helse, heter det i rapporten.

– Det er en grunnleggende menneskerett at kvinner skal få bestemme hvem de skal få barn med, når de skal få barn og hvor mange. Vi er langt unna den virkeligheten, mener Georgsen i Care.

Ifølge Natalia Kanem er det å forhindre utilsiktede graviditeter et vesentlig skritt i retning likestilling.

– Når enkeltpersoner er i stand til å ta sine egne valg basert på troverdig informasjon, og ta valg om egen helse, kropp og fremtid, da kan de bidra til et mer velstående samfunn og en mer bærekraftig, likestilt og rettferdig verden, slår hun fast.

Publisert: