Trump vil fjerne Obamas viktigste klimatiltak

President Donald Trump ventes tirsdag å gi ordre om å oppheve flere av Barack Obamas viktigste klimatiltak.

Donald Trump har jobbet hardt og målbevisst for å fjerne klimatiltak siden han ble innsatt som president.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Ennå har ikke Trump bestemt seg for om han vil trekke USA fra Parisavtalen og FNs klimaforhandlinger.

Siden han ble innsatt som president, har han likevel jobbet hardt og målrettet for å fjerne tiltak som bidrar til å redusere USAs utslipp av klimagasser.

Tirsdag er turen kommet til det som trolig er Obamas viktigste klimatiltak: Clean Power Plan. Formålet med planen er å kutte utslipp fra kullfyrte kraftverk.

Flere andre miljøtiltak vil bli opphevet samtidig, ifølge en kilde i Det hvite hus. Det er ventet at miljøorganisasjoner og andre tilhengere av tiltakene vil starte rettssaker i et forsøk på å beholde dem.

Satser på kull

Trump-regjeringen sier målet med å fjerne miljøreguleringene er å skape arbeidsplasser og få fart på økonomien.

I valgkampen lovet Trump å hjelpe den kriserammede amerikanske kullindustrien. I tillegg varslet han storsatsing på olje og gass.

Hovedgrunnen til at det går dårlig med kullindustrien, er at den de siste årene er blitt utkonkurrert av gasskraft. Men Clean Power Plan ville gjort det enda vanskeligere å tjene penger på kullkraft.

– Ved å fjerne planen tar Trump-administrasjonen bort det politiske presset for å påskynde en overgang fra kull til gass og fornybar energi, sier forskningsleder Guri Bang ved Cicero senter for klimaforskning.

President Donald Trump vil kutte budsjettet til USAs miljødirektorat EPA med en tredel.

Kamp i rettsvesenet

Clean Power Plan ble vedtatt av Obama-regjeringen i 2015, men den har aldri trådt i kraft. Grunnen er at flere amerikanske delstater og andre motstandere av planen har forsøkt å stanse den i rettsvesenet.

Å fjerne planen blir ikke nødvendigvis enkelt for Trump-regjeringen. Presidenten må forberede seg på en langvarig kamp i rettsvesenet mot miljøaktivister og andre forkjempere for klimatiltak.

Tirsdag er det også ventet at han vil skrote en midlertidig stans i tildelingen av nye tillatelser til kullgruver i områder som er eid av den amerikanske føderale staten.

I tillegg vil han revurdere tiltak for å begrense utslippene av metan fra olje- og gassproduksjon. Metan er en kraftig klimagass, og kutt i disse utslippene kan være et effektivt og forholdsvis billig virkemiddel for å begrense den globale oppvarmingen.

0 dollar til klimafond

Tidligere har Trump opphevet en forskrift som skulle hindre at avfall fra kullgruver dumpes i elver.

I Trump-regjeringens forslag til nytt statsbudsjett er overføringene til USAs miljødirektorat EPA kuttet med 31 prosent. Blir dette godkjent av Kongressen, kan 3.200 stillinger i direktoratet forsvinne.

Samtidig vil Trump fullstendig fjerne alle USAs bidrag til FNs arbeid for å bekjempe klimaendringene. Overføringene til FNs grønne klimafond skal reduseres til 0 dollar.

Denne typen finansiering av klimatiltak i fattige land spilte en svært viktig rolle da Parisavtalen ble vedtatt i 2015.

USA har verdens nest største utslipp av klimagasser etter Kina. Foreløpig har myndighetene både i Kina, EU og India sagt at de fortsetter å gjennomføre egne klimatiltak, uavhengig av hva USA gjør.

Mange eksperter frykter likevel at det internasjonale samarbeidet for å bekjempe klimaendringene på sikt vil rakne hvis ikke USA oppfyller sine forpliktelser.

(©NTB)

Publisert: