Trolig ingen krangel om bistand i år

Regjeringen foreslår et bistandsbudsjett på 33,9 milliarder kroner i 2017, tilsvarende én prosent av bruttonasjonalinntekten, BNI. Det er en liten nedgang, men årsaken er at mindre penger skal brukes på flyktninger og asylsøkere her hjemme.

En fattig kvinne i Bangladesh, et land som har gjort store framskritt de siste årene.
 • Tor Dagfinn Dommersnes
  Tor Dagfinn Dommersnes
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

I fjor ble det en heftig krangel mellom regjeringen og støttepartiet KrF om bistandsbudsjettet. Årsaken var at regjeringen da omdisponerte fire milliarder kroner for å betale regningen for flyktningstrømmen, noe KrF så på som et kutt i bistanden.

Men i år ser det ut til at Krf-leder Knut Arild Hareide slipper å true med regjeringskrise.

Det er nemlig ingen kutt i støtten til de frivillige organisasjonene i årets budsjettforslag. I år komemr det langt færre asylsøkere til Norge, er derfor er det ikke behov for å bruke så mye bistandspenger på denne gruppen.

Flere bistandsorganisasjoner skryter av bistandsbudsjettet.

Syriske flyktninger som har kommet seg til Irak. Langt færre kommer nå til Norge, og derfor er bistandsbudsjettet tilbake på en normalt nivå når det gjelder penger brukt på asylsøkere i Norge.

Hovedpunkter

Her er noen hovedpunkter:

 • Rekordhøye 3,4 milliarder til global utdanning i 2017.
 • Fem milliarder til humanitær bistand på neste års budsjett.
 • Tre milliarder kroner til global helse.
 • To milliarder kroner til Utenriksdepartementets andel til tiltak innenfor klima, miljø og bærekraftig energi.
 • 2,9 milliarder fra bistandsbudsjettet settes av til klima- og skogprosjektet, som forvaltes av Klima- og miljødepartementet.
 • 3,7 milliarder av bistanden brukes til flyktningtiltak i Norge. Dette er en halvering i forhold til 2016, da det kom et rekordhøyt antall asylsøkere til Norge. Forslaget for 2017 utgjør 10,9 prosent av bistandsbudsjettet som er på nivå med saldert budsjettet i 2010.
 • Overføre 1,5 milliarder til Norfund.
Utenriksminister Børge Brende har også ansvar for bistandsarbeidet til regjeringen.

Tilfreds minister

Utenriksminister Børge Brende (H) er spesielt tilfreds med den store satsingen på utdanning.

 • Målet med bistanden er at mottakerne skal bli uavhengig av bistand. For å nå dette målet må bistanden bidra til varig utvikling, utløse andre kapitalkilder, være resultatorientert og målrettet for å nå de aller fattigste. Det historiske vedtaket av FNs bærekraftsmål i september 2015 markerte starten på en global dugnad hvor alle land i verden tar ansvar for å arbeide for bærekraftig utvikling og utrydde all ekstrem fattigdom innen 2030, sier Brende i en pressemelding.

Flyktninghjelpen vil ha mer

Flyktninghjelpen gir regjeringen honnør for satsingen på global utdanning.

– Det er den viktigste investeringen vi kan gjøre, sier avdelingsdirektør i Flyktninghjelpen, Arvinn Gadgil.

Han etterlyser samtidig mer støtte til humanitær hjelp:
-Forslaget til statsbudsjett er et skritt i riktig retning, men egentlig er det behov for et sjumilssteg, sier Gadgil.

Han sammenfatter Flyktninghjelpens reaksjon på forslaget til statsbudsjett slik:

 • Vi gir terningkast 6 for bevilgningen til global utdanning, terningkast 4 for økningen til humanitært arbeid, og terningkast 2 for manglende ambisjoner når det gjelder å ta imot kvoteflyktninger til Norge, på et tidspunkt hvor vi har mulighet til å gjøre langt mer.

Også Redd Barna er fornøyd:

Helsesatsing

- Arbeidet med global helse forblir en sentral pilar i utviklingspolitikken og regjeringen foreslår å sette av mer enn tre milliarder kroner til global helse på neste års budsjett, sier Børge Brende.

- Med dette har vi økt innsatsen med 600 millioner kroner i løpet av regjeringsperioden. I tillegg kommer om lag 300 millioner til UNAids og Verdens helseorganisasjon. I tiden som kommer vil vi satse sterkere på å nå de som er særlig utsatt på grunn av krise og konflikt.

- Satsingen på næringsutvikling og jobbskaping illustrerer godt det overordnede målet med regjeringens utviklingspolitikk: Å gjøre fattige land uavhengig av bistand. En milliard unge vil de neste ti årene ta steget ut i arbeidslivet. Det er dermed viktig at bistanden bidrar til jobbskaping og næringsutvikling i utviklingslandene. Norfunds oppgave er nettopp å bidra til utvikling og jobbskaping gjennom lønnsomme og bærekraftige investeringer. Siden 2013 har regjeringen økt overføringene til Norfund med omtrent 25 prosent. I 2017 planlegger vi å overføre 1,5 milliarder til Norfund, sier utenriksminister Brende.

Publisert:

Statsbudsjettet 2017

 1. Oljebedrift satser på redningsutstyr for spedbarn

 2. Siv Jensen: – Oljefesten er over

 3. Vil ha bedre skole fremfor skattelette

 4. Skole: 360 millioner til flere lærere for de minste

 5. Fjerner milliard fra tiltakspakke – får slakt av eksperter

 6. Bergen og Stavanger vil knive om Kulturrådet

 1. Statsbudsjettet 2017
 2. Statsbudsjettet