Tilliten til Trump synker igjen

Et halvt år etter at han ble president, har tilliten til Donald Trump sunket til 36 prosent. 58 prosent av amerikanerne har ingen tillit til ham.