• Vil Trump ha en tostatsløsning eller en énstatsløsning? Skal Jerusalem deles, eller være hovedstad for bare for Israel? Her er Jerusalem med tempelhøyden i forgrunnen sett fra Oljeberget. Jarle Aasland

Trump samler penger til fredsplan, men palestinerne vil ikke la seg bestikke

MIDTØSTEN: Den amerikanske presidenten har invitert finansministere og næringslivsledere fra verden over til Bahrain, hvor man skal samle midler til Trumps «ultimate» fredsplan for Israel og palestinerne. Men han vil ikke fortelle hva planen hans går ut på.