• Donald Trump har sluppet de militære nettrollene fri. CARLO ALLEGRI, Reuters/Scanpix

Trump kan ta strømmen hos Putin

KALD KRIG: USA har tatt et nytt skritt inn i en kald cyberkrig som retter seg mot sivile mål. Eksperter etterlyser en digital Genève-konvensjon.